Wie lid wil worden van WTC twintigachttien, verklaart zich akkoord met onderstaand reglement en houdt zich aan onze tien 'fietsgeboden'. Dit zijn een aantal afspraken die de veiligheid en het plezier tijdens onze wielertochten moeten waarborgen.

De tien fietsgeboden van WTC twintigachttien
 1. Fietsen met WTC twintigachttien is fietsen in onze mooie cluboutfit.

 2. Veiligheid boven alles, een helm dragen is dus verplicht.

 3. Fietsen met WTC twintigachttien is het verkeersreglement naleven en hoffelijkheid hoog in het vaandel dragen. In groep rijden we twee aan twee en steken we niet langs rechts voorbij.

 4. Op tijd vertrekken is op tijd terug thuis (of op het terras van De Nieuwe Linde). We houden ons dus aan de afspraken in verband met vertrektijden.

 5. Samen uit is samen thuis. Vooraan rijdt een geselecteerde 'wegkapitein' die het tempo van de groep bepaalt en niet voorbijgereden wordt. Uiterst achteraan rijdt iemand die kan ingrijpen indien er zich problemen zouden voordoen. Wanneer na een mogelijke tempoversnelling of hindernis in het parcours, de groep in stukken scheurt, dan vertraagt/wacht iedereen iets verderop tot de groep weer volledig is. Bij pech stopt de hele groep tot de pechvogel geholpen is. Bij uitzondering (onherstelbaar euvel bijvoorbeeld) kunnen andere afspraken gemaakt worden ter plaatse.

 6. Bij elke uitstap voorziet elk lid minstens één reserveband en een setje herstelmateriaal. Eens oefenen thuis is geen overbodige luxe.

 7. Ieder lid van WTC twintigachttien zal zijn of haar fiets goed onderhouden. Wie vragen heeft in verband met fietsonderhoud, kan steeds terecht bij fietsenwinkel De Geus.

 8. In groep rijden is in groep communiceren. We geven elkaar dus een teken wanneer zich een gevaarlijke situatie  aandient, bijvoorbeeld bij een putje in de grond, een wegversmalling of een verkeersremmer.

 9. Snelheid is niet alles, dus we passen onze snelheid aan aan de groep, het wegdek, de weersomstandigheden, …

 10. Iedereen heeft steeds zijn identiteitskaart en zijn lidkaart van Cycling Vlaanderen op zak tijdens de groepsritten van WTC twintigachttien.

Algemeen

 • WTC twintigachttien is een feitelijke vereniging en niet verantwoordelijk voor ongevallen of diefstallen die zich voordoen voor, tijdens of na activiteiten van de vereniging. Fysieke of materiële schade kan niet op de club of op zijn verantwoordelijken verhaald worden.

 • Het lidgeld voor nieuwe leden van WTC twintigachttien bedraagt € 60 Dit bedrag bevat het lidmaatschap van de club en een zomertenue.  Vanaf het tweede jaar lidmaatschap zakt het jaarlijks te betalen lidgeld naar € 30.

 • WTC twintigachttien is aangesloten bij Cycling Vlaanderen, met als stamnummer 02016007Alle leden van WTC twintigachttien sluiten zich aan bij Cycling Vlaanderen en maken bij hun aansluiting bij Cycling Vlaanderen kenbaar dat ze lid zijn van WTC twintigachttien (prijs clubleden € 28 per jaar).  We vragen dat iedereen zijn lidnummer doorgeeft via ons inschrijvingsformulier.

 • Het lidgeld dient jaarlijks betaald te worden voor de start van het seizoen op 1 maart en dit via overschrijving op rekeningnummer BE87 0689 0411 4694, met vermelding van de naam en voornaam.

 • De minimumleeftijd om lid te worden van WTC twintigachttien is 18 jaar.

 • Het dragen van een clubtruitje is verplicht tijdens alle officiële weekendritten alsook tijdens de fietsuitstappen die we als club doen.

 • Bij uitstappen van de club is ieder lid verantwoordelijk voor zijn/haar eigen fiets. Schade aan de fiets kan niet op de club verhaald worden.

 • Kandidaatleden zonder clubtruitje worden vriendelijk gevraagd achter aan de groep aan te sluiten. Geïnteresseerden mogen twee keer deelnemen aan een groepsuitstap, zonder officieel lid te worden.

 • Ieder lid dient de richtlijnen van de bestuursleden te volgen. Bestuursleden kunnen leden ter orde roepen bij onveilig rijden, verbaal of non verbaal geweld of het niet respecteren van het clubreglement.

Instagram