WTC twintigachttien is een initiatief van de broers Robbe en Thijs van Lier, beide geboren en getogen op het Antwerpse Zuid en gebeten door de wielermicrobe. Om nog meer plezier aan de fiets te beleven en met meer mensen dat plezier te delen, ontstond het idee een wielerclub op te richten op het Antwerpse Zuid. Met WTC twintigachttien willen we sportieve buurtbewoners samenbrengen en de buurt als geheel dichter bij elkaar brengen.
image-46587-20150505_134904.jpg?1449498361676
Robbe van Lier - Voorzitter
Robbe (links op de foto) zal als voorzitter de dagelijkse organisatie van WTC twintigachttien op zich nemen en beheert de verschillende communicatiekanalen van de club.

Thijs van Lier - Secretaris
Thijs (rechts op de foto) zal zich bezighouden met het administratieve gedeelte van WTC twintigachttien en het financiële aspect van de club. 

Wie vragen heeft kan steeds terecht bij één van ons.
Instagram